header

 

História

Naša spoločnosť VzduchoKlíma s.r.o. vznikla dňa 10.4.2002 ako právny subjekt spol.s.r.o. z pôvodnej súkromnej spoločnosti Vzduchotechnika VZT - CLIMAC spol.s r.o., ktorá vznikla dňa 24.1.1997 a zároveň je aj 
dcérskou spoločnosťou tejto spoločnosti.

Obe tieto spoločnosti vznikli zo súkromnej spoločnosti Vzduchotechnika KLIMAC, ktorá zahájila svoju 
činnosť dňa 9.11.1993 odčlenením pracovníkov z bývalej a.s. Vzduchotechnické montáže Bratislava.