header

Kontakt
VzduchoKlíma, s.r.o.

Muškátová 1, 90201  Pezinok
Prev.: Myslenická 91/A, 90203 Pezinok

SK- Slovakia

tel./ fax: 033/6423356
mobil: 0903402123
e-mail: info@vzduchoklima.sk
www.vzduchoklima.sk